M1   13,00€
CHIRASHI SAUMON
M2   14,80€
CHIRASHI THON
M3   13,80€
CHIRASHI ASSORTIMENT
M4   15,90€
CHIRASHI ANGUILLE GRILLEE
M5   13,50€
CHIRASHI TARTARE SAUMON AVOCAT
M6   15,50€
CHIRASHI HOKKAIDO ROYAL