33   4,50€
SUSHI SAUMON X2
34   4,80€
SUSHI THON X2
35   4,80€
SUSHI DAURADE X2
38   4,50€
SUSHI MAQUEREAU X2
40   4,80€
SUSHI CREVETTE X2
41   5,50€
SUSHI ANGUILLE X2
43   3,80€
SUSHI OMELETTE X2
47   4,50€
SUSHI SAUMON EPICE X2
48   4,80€
SUSHI THON EPICE X2
49   4,80€
SUSHI SAUMON AVOCAT X2
50   4,80€
SUSHI OEUFS DE SAUMON X2
51   5,00€
SUSHI TARTARE SAUMON X2
53   4,80€
SUSHI THON CUIT X2
46   4,80€
SUSHI SAUMON CHEESE X2
52   4,50€
SUSHI SAUMON CIBOULETTE X2